Self-employed & Partnership

Oferta My Alpha Tax dla małych firm, jest skierowana głównie dla osób samozatrudnionych (Self-employed), które prowadzą jednoosobowe przedsiębiorstwa (Sole Trader) lub tworzą cywilne spółki partnerskie (Partnership).
Nasze usługi dla małych firm obejmują wszystkie etapy i aspekty prowadzenia firmy – finanse, księgowość, administrację i zagadnienia formalno-prawne:
 • Konsultacja (doradztwo) przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • Rejestracja samozatrudnienia (Self-employed) i cywilnych spółek partnerskich (Partnership) w urzędzie skarbowym (HMRC)
 • Przygotowanie dokumentacji firmowej
 • Uzyskanie numeru ubezpieczenia społecznego (NIN)
 • Rejestracja firm budowlanych w systemie CIS
 • Rejestracja na potrzeby podatku VAT oraz rozliczenia i formalności VAT
 • Prowadzenie księgowości i rozliczeń podatkowych (Tax Return)
 • Zarządzanie sprawami pracowniczymi – rejestracja nowozatrudnionych, ustawowe świadczenia, rozwiązanie umowy o pracę oraz prowadzenie rozliczeń pracowniczych w systemie PAYE (Payroll, P60, P45)
 • Reprezentacja przedsiębiorstwa wobec urzędu skarbowego i innych instytucji publicznych – kontrole
 • Formalności w związku z zakończeniem działalności gospodarczej.
Aby zarejestrować samodzielną działalność gospodarczą jako samozatrudniony (Self-employed), lub uzyskac pomoc w rozliczeniu rocznym dzialalnosci (Self assessment) można skontaktować się z jednym z naszych ksiegowych.
Rejestracja Partnership
Spółka cywilna (Partnership) jest prostym i szybkim sposobem założenia firmy przez dwie lub więcej osób, które chcą razem prowadzić biznes. Spółkę cywilną (Partnership) należy zgłosić w urzędzie skarbowym (HMRC). W przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited), nie ma potrzeby rejestracji w oficjalnym rejestrze firm (Companies House). Spółka cywilna (Partnership) prowadzi działalność gospodarczą pod własną nazwą.
Oferujemy pełną obsługę spółek cywilnych (Partnership), poczawszy od rejestracji poprzez rozliczenia podatkowe i pracownicze (Payroll) w tym:
 • Konsultacje, doradztwo formalno-prawne, organizacyjne i finansowe przed rejestracją spółki cywilnej (Partnership)
 • Konsultacje w sprawach formalnych, księgowych, podatkowych (podatek dochodowy, VAT), finansowych, pracowniczych i organizacyjnych, związanych z rejestracją i bieżącą działalnością przedsiębiorstwa
 • Doradztwo w przypadku kontroli z urzędu skarbowego (HMRC)
 • Doradztwo formalno-prawne, organizacyjne i finansowe w związku z zakończeniem działalności gospodarczej
 • Kalkulację zysku i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego spółki cywilnej i partnerów na podstawie dostarczonej dokumentacji księgowej
 • Sporządzanie deklaracji podatkowej (Tax Return) spółki cywilnej (Tax Self Assessment) i partnerów na potrzeby podatku dochodowego
 • Prowadzenie rozliczeń z pracownikami spółki (Payroll) w systemie PAYE, jak również innych formalności związanych z zatrudnieniem
 • Rejestrację w systemie CIS dla budowlańców oraz obsługę wszelkich formalności i rozliczeń z tym związanych, zarówno w przypadku wykonawców (Contractor) jak i podwykonawców (Subcontractor).
Spółkę cywilną (Partnership) mogą założyć wyłącznie osoby samozatrudnione (Self-employed), zwane partnerami (Partner). Każdy z partnerów ma prawo do zysków z działalności spółki, zgodnie z umową spółki cywilnej, którą można sporządzić w formie pisemnej, chociaż prawnie nie jest to wymagane. Partnerzy mogą sami zarządzać spółką lub zatrudnić w tym celu pracowników. W przeciwieństwie do spółki z o. o. (Ltd), spółka cywilna (Partnership) nie musi posiadać zatrudnionego dyrektora.
Spółka cywilna (Partnership) w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited), nie jest osobą prawną. Oznacza to, że partnerzy odpowiadają całym swoim majątkiem – również prywatnym, za zobowiązania spółki cywilnej (Partnership).
Spółka cywilna (Partnership) jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości i składania deklaracji podatkowych po zakończeniu każdego roku podatkowego, chociaż sama podatku dochodowego nie płaci. Zysk spółki dzieli się pomiędzy partnerów, którzy ją tworzą.
Partnerzy jako osoby samozatrudnione (Self-employed) składają własne deklaracje podatkowe, w których muszą uwzględnić również swoje dochody z zysku spółki cywilnej (Partnership).
Spółka cywilna (Partnership) ma obowiazek rejestracji jako podatnik VAT, jeżeli jej obrót w ostatnich 12 miesiącach działalności, przekroczył £83.000.
Jeżeli spółka cywilna (Partnership) prowadzi działalność w branży budowlanej, jest zobowiązana do rejestracji w systemie CIS (Construction Industry Scheme), który reguluje zasady rozliczeń między wykonawcami i podwykonawcami w budownictwie.
W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych usług dla spółek cywilnych (Partnership), prosimy o kontakt z naszym biurem My Alpha Tax.