Klienci Indywidualni

Z myślą o indywidualnych klientach nasze biuro ksiegowe opracowało szeroki zestaw specjalistycznych usług skierowanych do tej grupy. Otwieramy sie na potrzeby pracobiorców, inwestorów, udziałowców i członków zarządów spółek (Ltd). Każdy znajdzie coś dla siebie.
Nasza propozycja jest kompleksowa oraz profesjonalna. Nasi specjalisci wyrozniajacy sie duza baza wiedzy, obsługuja wszystkie obszary i sprawy, które wiążą się z finansową aktywnością indywidualnych klientów.
Gwarantujemy fachową, rzetelną i terminową obsługę każdego klienta. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie, aby zapewnić naszym zleceniodawcom serwis najwyższej jakości.

Dodatkowe uslugi:

 • EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (EHIC)
 • REFERENCJE
 • KORESPONDENCJA URZEDOWA
 • WYMIANA PRAWA JAZDY
 • TLUMACZENIA PRZYSIEGLE
 • UBEZPIECZENIA
 • KREDYTY
Rejestracja ubezpieczenia społecznego (NIN: National Insurance Number):

Osoby, które zamierzają podjac prace (Employee) lub rozpocząć samodzielną działalnosc gospodarcza (Self-employed) w Wielkiej Brytanii, powinny w pierwszym rzędzie uzyskać Numer ubezpieczenia społecznego (NIN – National Insurance Number), który jest odpowiednikiem polskiego numeru NIP i PESEL.
Numer ubezpieczenia społecznego (NIN – National Insurance Number), składa się z dziewięciu liter i liczb, na przykład AB123456C. Numer ubezpieczenia społecznego (NIN) przyznawany jest raz na całe życie.
Numer ubezpieczenia społecznego (NIN) jest praktycznie niezbędny do życia w Wielkiej Brytanii, ponieważ:
 • Wymaga go każdy pracodawca (Employer) przed zatrudnieniem pracownika (Employee).
 • Pozwala korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej (NHS: National Health Service).
 • Pozwala przypisać każdej osobie, płacone przez nią podatki i składki na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contribution).
 • Funkcjonuje jako numer referencyjny w kontaktach z urzędem skarbowym (HMRC) i departamentem pracy i rent (Department for Work and Pensions).
 • Jest konieczny, aby uzyskać zasiłki społeczne (benefits).
Numer ubezpieczenia społecznego (NIN) otrzymuje się:
 1. Automatycznie przed ukończeniem 18-go roku życia, pod warunkiem, że dana osoba mieszka w Wielkiej Brytanii i jej rodzice lub prawni opiekunowie otrzymują na nią zasiłek rodzinny (Child Benefit)
 2. Indywidualnie w przypadku imigrantów, w tym z Polski, z których każdy musi osobiście wystąpić o nadanie numeru ubezpieczenia społecznego (NIN) do placówki urzędu pracy (Jobcentre).
Warunkiem uzyskania numeru ubezpieczenia społecznego (NIN) jest spotkanie z urzędnikiem, na które należy umówić się telefonicznie. W czasie spotkania, osoba starająca się o NIN, powinna przedstawić
określoną dokumentację i odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących pracy, mieszkania, konta bankowego oraz osobistych planów związanych z pobytem w Wielkiej Brytanii.
Na spotkanie w sprawie numeru ubezpieczenia społecznego (NIN), należy dostarczyć:
 • Paszport lub dowod osobisty (ID card)
 • Dokumenty potwierdzające adres zamieszkania, na przyklad rachunki za prąd i gaz
 • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie, przykładowa umowę o pracę lub paski wypłaty (Payslip)
 • Wyciągi z konta bankowego
 • W przypadku samozatrudnionych (Self-employed) również wystawione faktury za towary i usługi
Jeżeli ktos nie posiada numeru ubezpieczenia społecznego oferujemy nasza pomoc. W celu uzyskania wiecej informacji prosimy o skontaktowanie sie z naszym biurem pod numerem telefonu 0208 840 0422 lub adresem email: [email protected]
Zwrot podatku dochodowego pracobiorcy (Tax Refund):

W zakresie podatku dochodowego osób zatrudnionych (Tax Refund), oferujemy pracownikom (Employee) kompleksowy serwis, w tym między innymi:
 • Doradztwo formalno-prawne, podatkowe i finansowe we wszystkich sprawach związanych z osobistymi dochodami
 • Sporządzenie oszacowania zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) na podstawie dostarczonej dokumentacji potwierdzajacej dochody: odcinkow wypłat (Payslip), formularzy P60 lub P45.
 • Sporządzenie deklaracji podatkowej (Tax Refund) dla urzędu skarbowego (HMRC)
 • Odzyskiwanie nadplaconego podatku dochodowego.
W Wielkiej Brytanii prawie wszystkie dochody, jakie może uzyskać osoba fizyczna, powinny być uwzględnione przy obliczaniu wysokości podatku dochodowego. Dotyczy to również wypłat, pensji i innych świadczeń, które otrzymują pracownicy zatrudnieni zarówno w pełnym wymiarze czasu pracy (full time job), jak i w niepełnym wymiarze (part time job), czy sezonowo (temporary job).
Aby odzyskać nadpłacony podatek dochodowy, należy złożyć deklarację podatkową (Tax Refund). Nasze biuro ksiegowe służy pomocą zarówno przy obliczeniu faktycznych dochodów pracownika (Tax Self Assessment) jak i przy sporządzaniu deklaracji podatkowej (Tax Refund).
Urząd skarbowy (HMRC) potwierdza zakończenie procedury rozliczania podatku dochodowego na dany rok podatkowy, przesyłając zainteresowanemu dokument zwany Tax Calculation.
Jeżeli z deklaracji podatkowej wynika, że przekazane przez pracodawcę zaliczki z tytułu podatku dochodowego pracownika, są większe od jego faktycznych zobowiązań podatkowych, urząd skarbowy (HMRC) zazwyczaj bardzo szybko zwraca nadwyżkę na konto bankowe wskazane w deklaracji podatkowej.
Pracownik (Employee) jest zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym (HMRC) deklaracji podatkowej, jeżeli w danym roku podatkowym, uzyskał dochody również z innych źródeł niż zatrudnienie, w tym przykładowo z:
 • Samozatrudnienia (Self-employment) – w tej sytuacji, pracownik dolicza swoje dochody z pracy najemnej do zysku z samodzielnej działalności gospodarczej, składając jedną deklarację.
 • Rent i emerytur (pension income), w tym państwowych, firmowych i osobistych
 • Odsetek z oszczędności (interest on savings)
 • Dywidend z udziałów i akcji (dividends)
 • Czynszów (rental income)
 • Funduszy powierniczych (trust).
Powyższe przychody z reguły zwiększają osobisty dochód pracownika i tym samym jego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego. Pracodawca oczywiście nie jest w stanie uwzględnić tych prywatnych dochodów pracownika przy obliczaniu wysokości zaliczki na jego podatek dochodowy. Może to uczynić jedynie sam podatnik w swojej osobistej deklaracji podatkowej składanej w urzędzie skarbowym (HMRC), dlatego jest ona obowiązkowa.
Każdy pracownik może sprawnie i szybko przeprowadzić rozliczenie podatkowe i odzyskać nadpłacony podatek dochodowy, kontaktując się z naszym biurem.